M

In actie voor mensen op de vlucht !

Marcel Hetsen

( Verjaardag )

Raised

1.090
140% reached of my target amount €777

Cijfers van: UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees; is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties):  https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/

  • Lage- en midden inkomenslanden vingen in 2022 76% van alle vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hebben op.
  • 70% van alle vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hebben verbleven in een buurland van hun land van herkomst.

Uit het jaarverslag 2022 van Stichting Vluchteling.

Onder "Missie":
Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. (...)

Onder "Trends": (...)
In lijn met vorige jaren blijft het grootste deel van de mensen op de vlucht in eigen land. Meer dan 50% van de mensen verplaatst zich naar een veiliger gebied binnen de grenzen van haar eigen land. In verschillende landen zoals Burkina Faso blijft het,
mede door aanhoudend conflict en de aanwezigheid van jihadistische bewegingen, moeilijk om toegang te krijgen tot deze gevluchte gemeenschappen. Ook zagen we in 2022 de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. De overstromingen in Pakistan van juni tot oktober 2022 laten zien hoe kwetsbaar landen zijn voor de gevolgen van klimaatverandering en dat steun van organisaties als Stichting Vluchteling in zulke crisissituaties nodig blijft om noden te verlichten. (...)

Onder "Hulpverlening":
(...) In 2022 hebben we met 85 programma’s in totaal 1.064.394 vrouwen, mannen en kinderen kunnen helpen in 32 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa. Een forse toename ten opzichte van 2021, te verklaren door de omvangrijke noodhulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. (...)

Cijfers van: UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. ( https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/ )

  • Lage- en midden inkomenslanden vingen in 2022 76% van alle vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hebben op
  • 70% van alle vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hebben verbleven in een buurland van hun land van herkomst.